Tradiční čínská medicína TIENS

Kořeny tradiční čínské medicíny sahají několik tisíc let do minulosti. Číňané věří, že tajemství zdraví spočívá v nás a v prostředí, které nás obklopuje. Čínská medicína se tak věnuje nejen osobnímu zdraví člověka, ale také jeho psychickému a fyzickému stavu a jeho stravě. Základní poselství tradiční čínské medicíny je především předcházet, nikoli léčit. Druhou důležitou stránkou přírodní čínské medicíny je zastavit rozvoj stávajících nepříznivých stavů. Tyto dva přístupy spolu vytvářejí čínský koncept zdraví známý také jako ‚kultura dlouhověkosti‘. Globální výzkum dlouhověkosti ukázal, že tři z pěti regionů s nejdelší průměrnou délkou života jsou buď regiony s čínskou kulturou, nebo regiony, jejichž kultura má čínské kořeny. Tradiční čínská medicína staví na harmonii mezi jin a jang a na teorii pěti prvků. Tato teorie předpokládá, že celý vesmír tvoří pět základních prvků: země, kov, voda, dřevo a oheň. Vše, co existuje, může být přiřazeno k jednomu z těchto prvků. Z této teorie pěti prvků vychází mnoho TIENS produktů. Ačkoli ale TIENS čerpá z bohaté studnice moudrosti tradiční čínské medicíny, zároveň ji propojuje s nejmodernějšími pokroky na poli biotechnologií. TIENS vytvořila kompletní program pro udržení dobré fyzické i psychické kondice s pomocí potravinových doplňků, který je tvořen čtyřmi kroky: pročištění, doplnění, posílení a vyvážení.


Výzkum Tiens

Výzkumný institut zaměstnává špičkový technický tým s rozsáhlými profesními zkušenostmi. TIENS Institut biologických věd a technologického výzkumu byl založen, aby pomohl naplnit cíl zlepšení světového zdraví, který je v souladu s vizí ‚Skvělé zdraví pro všechny‘. Byl velmi pečlivě naplánován a vybaven nejmodernější technologií, pracují v něm špičkoví specialisté. Shromažďuje informace ze zdravotního průmyslu, z univerzit a výzkumných ústavů po celém světě a udržuje krok s inovacemi v oblasti zdraví.

Výzkumný institut zaměstnává špičkový tým odborníků a lékařů. Je vybaven tím nejlepším vědeckým vybavením. Jeho výzkumný tým se úspěšně podílel na národních projektech, jakým byl například výzkum výrobků proti stárnutí či rostlinné čisticí prostředky.

Pohled na TIENS Institut biologických věd a technologického výzkumu

Výzkumný institut se rozkládá na 6000 m2 a splňuje ty nejvyšší mezinárodní standardy pro design a konstrukci farmaceutických a zdravotnických laboratoří. Poskytuje optimální prostředí pro výzkumné a vědecké projekty. Do přístrojů pro vědecký výzkum bylo investováno zhruba 80 milionů RMB (9 milionů eur), výsledkem je nejmodernější zařízení pro vývoj produktů a technologií.

Výzkumný institut poskytuje Tiens Group vlastní špičkové technologické zdroje a týmy odborníků na výzkum a vývoj, které intenzivně využívá k podpoře inovací a vývoji svých produktů. Výzkumný institut zajišťuje, že Tiens Group bude i nadále pokračovat ve své novátorské vědecké práci týkající se výzkumu a vývoje a i nadále bude vytvářet výrobky pro zdraví z přírodních zdrojů, které používají spotřebitelé na celém světě.

Tiens produkty

1. Kosmetika

2. Doplňky stravy

  • očista
  • posílení
  • čaj
  • doplnění

3. Osobní péče a péče domácnost

4. Přístroje

Produkty kosmetiky, osobní péče, péče o domácnost a přístroje, najdete v nabídce na našich stránkách:


Požité zdroje:

https://www.cinska-receptura.cz/?gclid=EAIaIQobChM...