Zelené potraviny - CHLORELLA

Chlorella obsahuje širokou škálu biologicky aktivních látek. Je například jedním z nejbohatších zdrojů chlorofylu, jemuž vděčíme za život na této planetě. Abychom chlorellu co nejvíce zpřístupnili našemu trávicímu traktu, používáme metodu sprejového sušení STEAM. Ta zaručuje ideální poměr dvou kvalit: vysoké vstřebatelnosti nutričních látek (minimálně 80 %) a minimálního poškození buněčného obsahu.

Na chlorelle a dalších fotosyntetizujících organismech závisejí vyšší formy života. Řasy jsou proto základem celého vyššího potravního i životního řetězce. Chlorella je jednobuněčná, pro život dokonale vybavená sladkovodní řasa, jež patří mezi nejjednodušší, ale nejdynamičtější formy života.

Tablety Chlorelly Green Ways lze přirovnat k zeleninovým konzervám nejvyšší kvality. Jde o vitální a neuvěřitelně rychle se dělící rostlinné buňky, které tělu dodají vitamíny, minerály, aminokyseliny či antioxidanty. Díky tomu jsou dokonalou nutriční základnou pro uspěchané a unavené lidstvo.


BLIŽŠÍ INFORMACE O ZELENÝCH POTRAVINÁCH, I MOŽNOST ZAKOUPENÍ - po osobní konzultaci (viz kontakty).


Zelené potraviny - JEČMEN

Ječmen Green Ways je enzymatický elixír plný života. Představte si mladou rostlinku ječmenné trávy, jak klíčí, proráží tvrdou krustu zeminy a roste vzhůru ke slunci. Tento cílevědomý, mladistvý organismus je sklízen v období svého rozpuku. Je zpracován v okamžiku, kdy nasál nesmírné množství živin a energie ze země, vody, vzduchu a slunce. Tyto základní elementy se přirozeně přetváří na komplexnější látky, jež poté využívá vyšší potravní řetězec, a tudíž i my.

Hans Günter Berner v knize Hladovění nad plným hrncem popisuje situaci, v níž člověk, který dosyta jí, umírá na nutriční podvýživu, protože se sytí „hladovými“ plodinami vzešlými z vyčerpané půdy. Jak vidíte, přebytek nekvalitní stravy nepřináší našemu tělu užitek, ale škodu. Proto u zelených potravin Green Ways dbáme dvou zásad. Pro pěstování vybíráme nutričně bohaté lokality a pro zpracování produktu šetrné technologie, které zajišťují zachování všech živin.


BLIŽŠÍ INFORMACE O ZELENÝCH POTRAVINÁCH, I MOŽNOST ZAKOUPENÍ - po osobní konzultaci (viz kontakty).

Jaký je účinek zelených potravin na organismus?

Jejich složení a účinek na lidský organismus je komplexní. Neobsahují žádné „prázdné“ kalorie, jedovaté látky, barviva, stabilizátory, plnidla, pojidla či jiné nežádoucí nebo nevhodné balasty.

Svým složením jsou nejblíže přirozené racionální stravě. Samy jsou totiž přirozenou a racionální stravou.

Díky svému složení mají na organismus a jeho funkce vysoce pozitivní vliv.

Organismus zbavují toxických látek, nežádoucích balastů a usazenin.

Doplňují do organismu základní stavební kameny pro správnou funkci jednotlivých orgánů, metabolismu a imunitního systému (vitaminy, minerály, stopové prvky, antioxidanty, aminokyseliny, nukleové kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, enzymy, chlorofyl a několik zcela unikátních látek).

Podporují přímo (přes lehce zásadité pH – 7,5) i nepřímo (zvyšováním přirozené obranyschopnosti) hojení veškerých zánětů v organismu.

Působí probioticky.

Pro své komplexní složení a komplexní účinky na organismus jsou nadřazeny potravním doplňkům.

Působí jako adaptogeny, tedy mají schopnost zvýšenou funkci orgánů a systémů zklidnit a naopak jejich sníženou činnost povzbudit.

Výrazně zpomalují buněčné stárnutí. Zjištěno měřením hodnoty elektronegativity buněčných jader.

Dodávají jak fyzickou, tak i psychickou sílu a vytrvalost, protože mají vysokou bioenergetickou hodnotu.

Nijak zásadně neovlivňují klasické léky, jejich účinek ani nezvyšují, ani nesnižují.

Jejich účinek na organismus je komplexní. To znamená, že jej čistí, hojí jeho záněty, podporují obnovu normální střevní mikroflóry, doplňují do něj veškeré důležité látky (vitaminy, minerály, všechny esenciální aminokyseliny, stopové prvky, antioxidanty a další) a zvyšují jeho přirozenou obranyschopnost

Na co všechno lze zelené potraviny použít?

 • k prevenci a podpůrné léčbě zánětů a infekčních onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě metabolických poruch
 • k prevenci a podpůrné léčbě onkologických stavů
 • k prevenci a podpůrné léčbě kardiovaskulárních onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě onemocnění dýchacích cest
 • k prevenci a podpůrné léčbě poruch trávicího systému
 • k prevenci a podpůrné léčbě onemocnění ledvin a močové soustavy
 • k prevenci a podpůrné léčbě kožních onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě neurologických onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě onemocnění pohybového systému
 • k prevenci a podpůrné léčbě poruch žláz s vnitřní sekrecí
 • k prevenci a podpůrné léčbě onemocnění lymfatického systému
 • k prevenci a podpůrné léčbě gynekologických onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě chorob prostaty a m. pohlavních orgánů
 • k prevenci a podpůrné léčbě některých duševních poruch
 • k prevenci a léčbě zubního kazu, nemocí dásní a parodontózy
 • k prevenci a léčbě alergií a autoimunitních onemocnění
 • k prevenci a podpůrné léčbě i toho, co zde není uvedeno
 • ke zvýšení celkové psychické i fyzické odolnosti a výkonnosti
 • k urychlení regenerace po operacích a úrazech
 • k odstranění překyselení organismu
 • k šetrné denní očistě těla
 • k doplnění chybějících důležitých látek
 • k pochopení skutečnosti, že nejlepší lékař je naše vlastní tělo, a pokud ho správně podpoříme, dokáže zázraky

Proč zelené potraviny právě od firmy Green ways? Protože jsou nejkvalitnější….

Již dvě desetiletí se věnujeme kvalitě zelených potravin, dvě dekády zvyšujeme standardy kvality GW. Pro potvrzení našeho postoje ke kvalitě níže uvádíme stručný výčet certifikací od akreditovaných a nezávislých autorit, které jsme získali a na nichž nadále pracujeme.

Norma ISO 9001

Organizace, která vlastní certifikaci ISO 9001:2016, musí v souladu s jejími požadavky vytvářet, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Také musí identifikovat, jaké procesy je třeba následovat pro dosažení a udržení kvality svého produktu, a ty aplikovat v celé organizaci. Norma zavedla do praxe řízení jakosti některé nové přístupy, jako například zapojení všech pracovníků do snahy dosáhnout co nejvyšší kvality výrobku, dokumentování rozhodujících provozních činností, identifikaci klíčových procesů, striktní monitorování a měření procesů a výrobků nebo vyhodnocení zjištěných údajů.

Certifikovaný systém HACCP

HACCP je certifikovaný systém mapující kritické body ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu. Tento systém hledá a popisuje, v jakých bodech přípravy produktu existuje největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, jak provádět jejich kontrolu a vede o nich evidenci. Mezi zajímavosti patří fakt, že tento systém byl původně vyvinut v 60. letech 20. století v NASA ve spolupráci s výzkumnými laboratořemi armády USA. Již tehdy bylo hlavním posláním stanovit kontrolní mechanismy výroby a distribuce potravin, v tomto případě pro předcházení alimentárních potíží astronautů.

Certifikát o zdravotní bezpečnosti Státního zdravotního ústavu

Tento certifikát vydává Státní zdravotní ústav, který svou působností spadá pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dokládá, že naše produkty jsou zdravotně nezávadné a dodržují všechny legislativní standardy České republiky, potažmo Evropské unie. Certifikát je vydáván vždy na konkrétní období dané zákonem. Aktuálně jsme získali certifikaci s platností do roku 2022. Následně budeme opětovně procházet certifikačním procesem, který zahrnuje detailní laboratorní analýzu. Protože nám však na kvalitě zelených potravin Green Ways záleží, podrobujeme všechny výrobní šarže důkladným rozborům, nehledě pouze na požadavky dané legislativou.

Atesty obalových materiálů

Důležitou součástí našich produktů jsou také obaly, které je uchovávají a chrání. I ty musí splňovat stanovené normy dané nejen zákony České republiky a Evropské unie, ale také našimi vlastními požadavky na vysokou kvalitu. Soulad našich obalových materiálů s legislativou hodnotí nezávislá certifikační autorita, konkrétně Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně.


Zelené potraviny: dvě odborné studie z roku 2018

1) Chlorella může podporovat imunitní systém během zátěže

Období intenzivního tréninku bývá u mnoha lidí spojené se zhoršením imunity. Řada vědeckých studií a experimentů ukazuje, že sportovci (často vytrvalostní atleti), kteří se věnují namáhavému a dlouhodobému tréninku, častěji trpí na výskyt infekcí v horních cestách dýchacích.

Předpokládá se, že jejich vyšší náchylnost k těmto onemocněním (takzvaná imunodeprese) souvisí právě s přílišným a delší čas trvajícím zatížením organismu, které tvrdý trénink obnáší. Jakýkoli přírodní prostředek, jenž dokáže zvýšit odolnost samotné imunity při sportovní zátěži, je tedy velmi žádaný. Jedním z nutričních doplňků s prokázaným vlivem na imunitní systém je právě jednobuněčná řasa Chlorella pyrenoidosa.

Její pozitivní přínos pro imunitu sportovců ukázala už například studie s názvem Užívání chlorelly zmírňuje sníženou sekreci SlgA ve slinách účastníků sportovního soustředění Kendó (Otsuki, Shimizu, Iemitsu, Kono), kterou najdete přeloženou ve Sborníku odborných studií Green Ways. Kromě ní se na vliv chlorelly na imunitní systém sportovců během zvýšené zátěže zaměřila také studie, za jejíž realizací stojí Corinna Chidley a Glen Davidson, dvojice vědců z Fakulty tělovýchovy a sportu univerzity v britském Kentu.

Badatelé dle principů experimentální studie rozdělili 26 účastníků do dvou skupin. Na počátku experimentu oběma skupinám odebrali vzorky slin pro stanovení množství takzvaného imunoglobulinu A (lgA; v tomto případě přesněji jeho sekreční formy – slgA). Imunoglobulin A neutralizuje antigeny na povrhu sliznic a spolupodílí se na obranném mechanismu sliznic. Potýká-li se tělo s jeho nedostatkem, je náchylnější právě k onemocnění horních cest dýchacích.

Následující čtyři týdny dostávala experimentální skupina 6 g chlorelly denně. Kontrolní skupina pokračovala bez přidání jednobuněčné řasy do jídelníčku. V průběhu 4. týdne experimentu proběhl dvoudenní intenzivní intervalový trénink, a to včetně fyzického testu VO2MAX, který je považován za jeden z nejobjektivnějších ukazatelů kondice. Po tréninku byl znovu odebrán vzorek slin. Další dva týdny pokračovala experimentální skupina s konzumací chlorelly, než došlo k závěrečnému měření.

Podle výsledků konečného testování chlorella zvyšovala u experimentální skupiny vylučování sekretu slgA v klidových fázích před tréninkem a po něm. Výsledky tudíž naznačily, že Chlorella pyrenoidosa může být pro sportovce prospěšná právě v době před i po intenzivním tréninku a může potenciálně snižovat náchylnost k onemocněním horních cest dýchacích, které přicházejí společně s oslabením organismu po tréninku. U kontrolní skupiny naopak ke zvýšené sekreci ochranných sIgA nedošlo.

2) Preventivní a terapeutická role funkčních složek ječmene u chronických nemocí

Mladý ječmen je jednou z nejlepších funkčních potravin, která nejen vyživuje lidské tělo, ale zároveň ho zbavuje toxinů. Ječmen je bohatý na kyselinu gama-aminomáselnou (GABA), flavonoidy (například saponarin nebo lutonarin), superoxid dismutázu (SOD), ale i draslík, vápník, chlorofyl, dietární vlákninu, polyfenoly a samozřejmě celou řadu vitamínů (A, B1, C či E). Ječmenná tráva díky tomu podporuje spánek, má antidiabetické účinky, reguluje krevní tlak a rovněž má antidepresivní, detoxikační i protizánětlivé účinky. A to zdaleka není vše.

I proto byl zelený ječmen skupinou čínských vědců z nejrůznějších národních univerzit vyhodnocen jako potravina, která může hrát zásadní preventivní a terapeutickou roli také pří léčbě chronických onemocnění. Díky funkčním látkám, jež obsahuje, může konkrétně pomoci při následujících obtížích:

Poruchy spánku

Jak již bylo řečeno, sušená šťáva z listů mladého ječmene obsahuje vysoké množství GABA (až několikanásobně více než jiné potraviny, v tomto konkrétním případě rýže), vápníku, kalcia a tryptofanu, které podporují zdravý spánek.

Negativní projevy diabetu

Mladý ječmen je schopen zachytit volné radikály kyslíku, snižuje hladinu cholesterolu a hladinu krevního cukru. Například saponarin v něm obsažený se podílí na stabilizaci hladiny glukózy v krvi po jídle.

Zvýšený krevní tlak

Vzhledem k podobnosti porfyrinových jader chlorofylu a hemoglobinu má chlorofyl významný terapeutický účinek při nedostatku hemoglobinu. Vliv na regulaci (přesněji snížení) krevního tlaku má i zmíněný saponarin. Kromě toho ječmen napomáhá průtoku krve.

Snížená odolnost imunitního systému

Extrakt z listů mladého ječmene má takzvané imunomodulační účinky, tudíž pozitivně ovlivňuje funkci imunitního systému a zvyšuje aktivitu jeho složek.

Poruchy funkce jater

Mladý ječmen chrání játra před zánětlivými reakcemi vyvolanými například alkoholem. Nedostatek výše jmenovaného enzymu SOD (superoxid dismutázy, přesněji CuZn-SOD) navíc může způsobit až rozvoj rakoviny jater.

Deprese

Deprese není jen jedním z nejrozšířenějších psychických onemocnění na světě, ale rovněž bývá spojována s rizikem vzniku rakoviny, demence, obezity či diabetu. Už dřívější studie prokázaly silnou korelaci (prozatím ne kauzalitu) mezi sníženým množstvím kyseliny gama-aminomáselné a výskytem deprese.

Kromě uvedených příkladů podle dané studie napomáhá konzumace zeleného ječmene též při léčbě nádorových onemocnění, léčbě zánětlivých onemocnění, při modulaci metabolismu tuků, při prevenci kardiovaskulárních chorob, onemocnění srdce či zmírnění atopické dermatitidy.

Také dodává tělu antioxidanty, vitamíny, minerály či enzymy. Ječmen tak aspiruje na post vůbec nejlepší funkční potravy a buněčné výživy na světě.


Zdroj:

https://www.gw-int.net/produkty/