BIOREZONANCE

Proč biorezonance

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci.

Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.

Pozadí chronických onemocnění

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím více tyto možnosti využíváme, tím více za ně platíme značnou cenu.

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnoháZátěž organismu zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

Jak metoda funguje ?

Buňky spolu komunikují

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze

tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychZatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.ází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence.

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.

Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušení buněčné komunikace


Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve

prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické ú

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).navy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Individuální a precizní zjištění zátěže pomocí biorezonance


Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané ve stomatologii, alergeny atd.).zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.

U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem BICOM s odpovídajícími frekvenčními vzorky


Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny.

Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

http://www.bicom-optima.cz/proc-biorezonance/

http://www.bicom-optima.cz/jak-metoda-bicom-funguj...