prof.Ing Karel Bartušek, DrSc. - I myšlenka léčí

Autor knihy, I myšlenka léčí, prof.Ing Karel Bartušek, DrSc. je vědeckým pracovníkem zabývající se technikami měření elektrických a magnetických polí a rozvojem metod magneticko-resonanční tomografie. Na základě vlastních zkušeností a výsledků mnoha experimentálních pokusů v oblasti psychotroniky a statisticky významných reakcí lidského organizmu na mentální stimulace používá zajímavý směr mentální diagnostiky a terapie. Pomohl mnoha lidem odstranit jejich zdravotní problémy. Hlavním cílem jeho bádání je však hledat propojení klasické medicíny a léčitelství na základě fyzikálního vysvětlení.


Tato kniha je určena především zájemcům o zajímavou a přitom jednoduchou oblast psychotroniky, o používání lidské myšlenky k nápravě našeho jak fyzického, tak i duchovního těla. Použití myšlenky k nápravě zdraví člověka se objevuje před mnoha a mnoha tisíciletími. V knize jsou uvedeny metody a postupy mentální diagnostiky a působení na kohokoliv z nás. Jsou popsány různé myšlenkové pochody při zjišťování původu nemoci ať v oblasti fyzického těla, tak i v oblasti duchovního světa pacienta. Popsané metody mentální terapie je možné kombinovat a to jak na úrovni orgánové a buněčné, tak i na úrovni DNA a mitochondriální DNA. V poslední části je popsána fyziologie vybraných nemocí z pohledu mentální diagnostiky. Velký důraz je kladen na preventivní chování a myšlení člověka s cílem udržet si zdraví co nejdéle.

V knize je ukázán fyzikální pohled na léčitelství proto, aby se léčitelství přiblížilo medicíně, snížil se počet odpůrců z řad odborníků z různých oborů a podnítilo tyto odborníky hledat cestu k potřebným důkazům. Je důležité zdůraznit, že mentální terapii by měli provádět lékaři s cílem propojit současné diagnostické možnosti v medicíně s možnostmi mentální diagnostiky, hledat komplexní pohled na zdraví člověka a možnostmi vzájemného propojení. Současně správně formulovaná myšlenka nás může dovést k odpovědím na zajímavé jevy doposud známé i neznámé. Mnoho léčebných mentálních myšlenek je možné převést na působení přesně definovanými fyzikálními poli malých energii. Věřím, že bude v krátké době možné sestrojit diagnostický přístroj pro definovanou a cílenou stimulaci reakce lidského těla, u kterého výsledné závěry diagnostiky nebudou stanoveny z odezvy organizmu na stimulaci, ale přímo z vlastností krve nebo buněk lidského těla.

Hlavní smysl mentálního léčení je preventivní pomoc lidem a snížení počtu nemocných v naší společnosti. Významná je i možnost pomoci v akutních případech zklidnit tělo. S mentálním léčením mohou za některých předpokladů pracovat všichni. Je možné se v tomto oboru zdokonalit tak, že každý z nás může tyto techniky využívat pro léčení svého těla, nebo postupně může pomáhat jiným lidem. Musíme nebo můžeme však mít víru v mentální léčení a vůli zdokonalit se v této technice. Nemáme-li v sobě sílu probudit a posílit citové vnímání, pak se vám také nepodaří poznat mentální svět a jeho zákonitosti. Tato kniha pomůže pomoci najít duchovní klid a preventivně posílit Vaše zdraví. A to stojí za to.Zdroj: I myšlenka léčí - Karel Bartušek