Odrušování zón - Somavedic

TRÁPÍ VÁS ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY BEZ JASNÝCH PŘÍČIN...?

SOMAVEDIC UŽ POMOHL MNOHA LIDEM PO CELÉM SVĚTĚ...

Prohlédněte si videa pod články, ve kterém uvidíte zkušenosti nejen uživatelů, ale i odborníků a lékařů.

  • Chronické a různé neurčité zdravotní potíže mohou být způsobené vlivem geopatogenních zón a elektrosmogu
  • Onkologická onemocnění jsou z více než 80% zapříčiněna dlouhodobým působením geopatogenních zón a elektrosmogu !
  • Spíte-li v geopatogenní zóně, Vaše tělo nemá možnost " dobít " dostatečné množství energie potřebné pro uchování zdraví
  • Vliv Somavedicu na člověka ( mimo fyzických pocitů ) je měřitelný na každém biorezonančním přístroji. V průměru po měsíci je geopatogenní stres a elektrosmog vyčištěn, tzn. že člověk ( flora i fauna ) díky Somavedicu je mimo vliv těchto nebezpečných záření.

Somavedic dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy elektrosmogu,geopatogenních, patogenních, psychosomatických zón. Přístroj Somavedic byl sestrojen po několika letech výzkumu a zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních věd, ale i provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracující s přístroji: TimeWaver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe a dalších. Somavedic neodstraňuje geopatogenní zóny, jako takové, ty jsou již v zemi navždy, díky zásahu do tektonických vrstev země, ale eliminuje negativní vliv na člověka, flóru i faunu.

Somavedic odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důle- žitý pro očistudomácího i firemníhoprostředí. Dosah přístroje Somavedic je 30 m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

GEOPATOGENNÍ ZÓNY

Geopatogenní zóny se vyskytují téměř všude, vznikají zásahy do zemské vrstvy, jako jsou např. výkopové práce. Projevují se různě podle místa, intenzity a citlivosti každého z nás. Geopatogenní zóny nelze odstranit, ale lze je odrušit natolik, že živý organismus jejich škodlivý vliv nepocítí.

Nepříznivé vlivy geopatogenních zón se můžou projevovat různě podle místa, intenzity a také citlivosti kaž-dého z nás. Mírnější škodlivé účinky geopatogenních zón (GPZ) se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni. Mezi ty fyzické projevy patří bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce. Uvedu ještě několik příkladů : stálá slabost při ranním vstávání - pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo nespavost - děti utíkají k rodičům (v noci), starší mění místo spaní, nervové choroby, těžkosti trávícího traktu, chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby. Paleta všech možných obtíží je velmi široká. Kromě energetického vyčerpání, mohou geopatogenní zóny stát i za vznikem a trváním onkologických onemocnění.

Somavedic neutralizuje negativní působení geopatogenních zón. Tím člověka chrání a umožňuje spuštění regeneračních procesů.

ELEKTROSMOG

Elektrosmogu se lze v dnešní době stěží vyhnout. Elektronické přístroje, bezdrátové technologie (WIFI, mobilní telefony, navigační systémy, dálková ovládání k bránám, apod.) se staly běžnou součástí našeho života. Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci a elektrospotřebiče v našich domech. Neustálé vystavování se elektrosmogu, působí na člověka negativně. Způsobuje mimo jiné nakvalitní spánek, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, nejen u dětí, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická organizace WHO hlasifikovala vysokofrekvenční záření jako "potencionálně rakovinotvorné".

Somavedic neutralizuje negativní škodlivé záření a tím lidem poskytuje ochranu.

Video SOMAVEDIC

Somavedic MEDIC získal certifikát od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF

Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způsobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatelnému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepšení přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.

Somavedic MEDIC získal pečeť od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektromagnetické kompatibility IIREC

Spolehlivost produktů, testovaných objektivním fyzikálním měřením, měřícími přístroji prokázána. Vyrovnání geologicky a technicky podmíněných poruch (smart phone, motorové vozidlo), odolnost vůči značným deformacím magnetického pole a příznivý dlouhodobý účinek potvrzen. Pozitivní změny struktury, vlastností, paměti a energetického potenciálu vody, stejně jako odstranění zátěže vody prokázány.

Co je Somavedic a jak funguje ?

Somavedic je "přístroj", který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme...

Výborné výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM, kdy po nasazení Somavedicu v rámci následné léčby došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů - Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.
* (o biorezonanční léčbě BICOM si můžete více přečíst pod tímto článkem)

Princip fungování Somavedicu bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů - jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu.

Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostaním!) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření. Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí.

Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie...

Velice důležité je podle nás i použití Somavedicu v biorezonančních střediscích, kde jednak dochází k permanentnímu znečišťování prostoru díky veškerým typům zón a energií, nejen v místě střediska, ale i od klientů. A hlavně biorezonanční přístroje jsou neustále "zanášeny" energiemi klientů a je potřeba je čistit, tak jako obsluhu těchto přístrojů. Což má v praxi výsledek mnohem nižší únavu terapeutů a získávání přesnějších výsledků biorezonančních přístrojů z klientů.
...proto tedy SOMAVEDIC.

Použité zdroje:

https://www.somavedic.cz/